Voor de overleden:
Fried Bijsterveld
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!