Voor de overleden:
Liana Christina Everts-Diaz
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!