Voor de overleden:
Linda Susanne Dekkers
geboren: 7 februari 1969
overleden: 4 apri 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!