Voor mijn tante Fleurette Sharline Croes-Bareño die vandaag 60 jaar is geworden. Here wilt U haar rijkelijk zegenen met nog vele jaren van leven en gezondheid. Dat ze mag groeien in geloof en een goede relatie met Jezus Christus hebben on Jezus naam Amen!