Voor de overleden:
Susanita Geerman-Geerman
geboren: 21 november 1956
overleden: 28 maart 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!