Voor de overleden:
Carl André Ernst Rijsdijk
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!