Voor de overleden:
Mario Pascual Maduro
geboren: 12 november 1963
overleden: 13 maart 2020
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.