Voor de overleden: Eduardus Arnoldus Sluijs
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!