Voor de overleden:
Seferina J. G. Dijkhoff
geboren: 4 mei 1983
overleden: 11 november 2022
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.