Voor de overleden:
Zairo Izair Croes
doodgeboren op 28 november 1994
Vandaag 28 jaar geleden.
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.