Voor de overleden:
Nilda Maria Pereira-Davelaar
98 jaar
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.