Voor Joost hij heeft een probleem met alcohol. Hij kan zich niet zonder alcohol ontspannen. Bid dat hij hulp krijgt en gaat leren om op andere manieren te ontspannen en zijn emoties uiten zonder alcohol in Jezus naam Amen.