Voor de overleden:
Canisia Geerman
geboren: 19 januari 1939
overleden: 23 oktober 2022
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.