Voor de overleden:
Angelique Legina Ridderstaat
geboren: 29 oktober 1981
overleden: 19 oktober 2012
Vandaag 10 jaar dat ze is overleden. Here, ik bid dat ze in vrede mag rusten bij U in Jezus naam Amen.