Voor de overleden:
Xignara Agniska Tromp
geboren: 14 oktober 1971
overleden: 11 september 2020
Vandaag 2 jaar dat ze is overleden. Here ik bid dat ze in vrede mag rusten bij U in Jezus naam Amen.