Voor mijn oom en peetoom
Ignacio Anselmo Thiel
die vandaag 80 jaar is geworden. Here zegen hem rijkelijk in Jezus naam Amen.