Voor mijn tante:
Lourdes Olympia Croes
die vandaag 75 jaar is geworden. Here zegen haar rijkelijk in Jezus naam Amen.