Voor de overleden:
Reina Maria Rasmijn-Maduro
geboren: 11 september 1952 Aruba
overleden: 10 juni 2022 Aruba
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!