Voor de overleden Pastoor
Jozef Wilhelmus Stam
“Pastoor Joop Stam”
geboren: 6 november 1934 Haarlem
overleden: 4 mei 2022 Amsterdam
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.