Voor de overleden:
Adriaan Dirk Jansen
geboren: 30 augustus 1946
overleden: 5 mei 2022
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.