Voor de overleden:
Albertus Bernardus Molekamp
geboren: 9 december 1919
overleden: 4 september 1999
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.