Voor de overleden:
Alida Cornelia Marie Gesina Schoumans
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.