Voor de overleden:
Magdalena Werleman
geboren: 26 januari 1939
overleden: 4 april 2022
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.