Voor mijn overleden vriendin:
Chiara Colonna
geboren: 10 februari 1986 Frascati Italië
overleden: 22/23 maart 2020 Noordwijk
doodaangetroffen 26 maart 2020 in haar woning Herenweg 2 in Noordwijk.
Al 2 jaar! Here, ik bid U ontferm U over haar ziel. Here ik bid dat ze in vrede mag rusten bij U in Jezus naam Amen.