Voor de overleden:
Joselito Gilberto Webb
geboren: 16 augustus 1975
overleden: 17 maart 2022
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.