Voor de overleden:
Pieter Paulusma
geboren: 15 december 1956 Tzum
overleden: 20 maart 2022 Leeuwarden
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.