Voor de overleden:
Jose Ramon Miguel Solognier
geboren: 9 juli 1984
overleden: 28 januari 2022
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.