Voor de overleden:
Maria Elizabeth Muyden-Tromp
geboren: 2 juli 1947
overleden: 9 februari 2022
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.