Voor de overleden:
Charles Croes
geboren: 4 april 1938
overleden: 9 januari 2022
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.