Voor de overleden:
Marilyn Charlotte Croes
geboren: 5 oktober 1962
overleden: 14 januari 2022
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.