Voor de overleden:
Marguerita Olgita Geerman
geboren: 22 februari 1944 Aruba
overleden: 18 juli 2017 Delft
Als ze in leven was, zou ze vandaag 76 jaar worden. Ik bid dat ze in vrede mag rusten bij U in Jezus naam Amen!