Voor de overleden:
Sarah Koops
geboren: 22 december 1979
overleden: 6 december 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.