Voor de overleden:
Hyacintho Rudolfo Croes
geboren: 5 september 1946
overleden: 20 november 2021
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.