Voor de overleden:
Johannes Lopez
geboren: 27 december 1950
overleden: 14 november 2021
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.