Voor de overleden:
Mercedes Olivir
geboren: 24 september 1932
overleden: 11 november 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.