Voor de overleden:
Kees Peschar
geboren: 31 december 1936 Heemstede
overleden: 28 augustus 2021 Haarlem
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.