Voor mijn overleden goede vriendin:
Heidi Aura Martina Kemp
geboren: 29 juni 1978
overleden: 28 september 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.