Voor mijn tante:
Reineta Laclé
geboren: 6 januari 1948
overleden: 26 september 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.