Voor de overleden:
Jan Piet Hessel Zijlstra
geboren: 19 september 1938 Hillegom
overleden: 9 september2021 Leiderdorp
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.