Voor de overleden:
Gabriël Michael Aloysius Maria Franciscus Wilhelmus van der Vliet
geboren: 16 juni 1945 Rijswijk
overleden: 28 augustus 2021 Delft
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.