Voor Geert Wilders die vandaag 58 jaar is geworden. Here wilt U hem rijkelijk zegenen met nog vele jaren van leven en gezondheid. Here dat hij zijn plek mag krijgen om ervoor te zorgen dat Nederland echt Nederland blijft en dat mensen hem meer gaan begrijpen en zijn gelijk geven in Jezus naam Amen.