Voor de overleden:
Marijke Hiemstra
geboren: 2 december 1956
overleden: 13 augustus 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.