Voor de overleden:
Wilhelmina Liduina Maria van der Burg
“Juffrouw Miep”
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.