Voor Haïti die getroffen is door aardbeving. Haïti een straatarme land en weer getroffen door een aardbeving. Here ontferm U over de mensen daar en dat de mensen daar hun ogen open gaan en dat ze zien wat alle occulte veroorzaken en afstand nemen van alle occulte en Jezus zoeken en alle vloeken op Haïti verbreken en dat Haïti onder Uw zegen echt vooruit kan in Jezus naam Amen.