Voor de overleden:
Karel Bernardus Coffie
geboren: 10 september 1939
overleden: 27 juli 2021
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.