Voor Gabrielle Eliza Violenus die vandaag 25 jaar is geworden. Here wilt U haar rijkelijk zegenen met een gezegende toekomst in Jezus naam Amen.