Voor Joama Angelia Helena Quant die vandaag 45 jaar is geworden. Here zegen haar met geluk en succes in Jezus naam Amen.