Voor de overleden:
Eddie Marcelo Antonio Dirksz
geboren: 22 mei 1961
overleden: 6 april 2021
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!