Voor de overleden:
Nathalie Abigaël Croes
overleden: 2 april 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!