Voor de overleden:
Mirelva Melida Elsa Maduro
geboren: 8 september 1963
overleden: 30 maart 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen.